Elastične podnice dostupne su u standardnim dimenzijama a na upit izrada je moguća i u vanstandardnim dimenzijama. Odabirom kvalitetne podnice postiže se bolja funkcionalnost cijelog krevetnog sustava.

Iskoristite mogućnosti filtera i skratite put do željenog proizvoda.

Filter