Kvalitetnim odabirom jastuka dovodimo vratni dio kralježnice u pravilni položaj, te na taj način djelujemo preventivno na moguću bol u vratu. Odabiru jastuka treba pristupiti individualno, te svakako obratiti pažnju na tvrdoću ležaja/madraca i položaj u kojem spavamo.

Filter