OUTLET - ponuda artikala po najpristupačnijim cijenama!Saznaj više

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Lunasan d.o.o.
Gaboška 10
10000 Zagreb
OIB: 80970668033

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti
podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj
od 25. svibnja 2018. godine. Uz navedenu uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka
dodatno su regulirana Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). U cilju
uspostave adekvatnog procesa zaštite i upravljanja osobnim podacima u skladu s Uredbom društvo
Lunasan d.o.o. usvojilo je politiku zaštite osobnih podataka.

Neka od prava ispitanika su pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava na pristup
podacima, pravo ispravak, brisanje, ili ograničavanje obrade podataka, prava na ulaganje prigovora
voditelju obrade, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu –
Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Društvo Lunasan d.o.o. prilikom obavljanja svoje djelatnosti mora prikupiti minimum Vaših
osobnih podataka.

Podatke o vama obrađujemo:

 • a) u postupku predugovornog odnosa npr. s potencijalnim klijentima, u svrhe povezane s
  pružanjem usluga, jamstva, te izvršavanja ugovora koji smo s Vama sklopili,
 • b) prilikom Vaših upita (npr. prigovora, pritužbi, zahtjeva, narudžbi) u skladu s važećim
  propisima kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti po zakonu,
 • c) radi kontaktiranja s Vama za vrijeme ugovornog odnosa,
 • d) izvršavanja financijskih obračuna, ulaganja pravnih zahtjeva i obrane u slučaju sporova,
  osiguranja informatičke i opće sigurnosti, uključujući i sigurnost objekata.

Osobne podatke koje prikupljamo možemo podijeliti na tri grupe:

 • a) Kako bi se ostvarila definirana svrha obrade, te zakonske obveze (sadržaj računa propisan je
  Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu
  na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom) obrađujemo temeljne osobne
  podatke koji mogu obuhvatiti, ali se ne ograničavaju na: podatke o imenu / prezimenu,
  prebivalištu, Vaše identifikacijske brojeve. Bez njih ne možemo uspostaviti ugovorni odnos s
  Vama.
 • b) Dodatne podatke koje niste dužni dati ali su nam potrebni radi poduzimanja radnji na Vaš
  zahtjev, te bez kojih ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu. Navedene podatke niste dužni
  pružiti, međutim ukoliko ih ne pružite nećemo biti u mogućnosti izvršiti Vaš zahtjev. Npr.
  ukoliko nam ne date Vašu adresu nećemo moći izvršiti dostavu na Vaš zahtjev.
 • c) Dodatne podatke poput Vašeg broja telefona i e-mail adrese navedene na zaglavlju naših
  tipskih zahtjeva niste dužni pružiti, te odbijanje davanja takvih podataka nema utjecaj na
  ishod postupka. Davanje navedenih dodatnih podataka nije zakonska obveza, već Vaš
  pristanak. Navedene podatke tražimo Vas radi lakše i brže komunikacije. Danu privolu
  možete povući u bilo kojem trenutku podnošenjem zahtjeva za povlačenjem suglasnosti. Po
  zaprimanju opoziva privole (suglasnosti) Vaše podatke izbrisat ćemo iz baze podataka i
  nećemo Vas više kontaktirati putem danih kontakata. Povlačenje privole vrijedi od trenutka
  slanja zahtjeva, te ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je prethodila slanju
  zahtjeva.

Osobni podaci prikupljeni bit će pohranjeni samo onoliko koliko je potrebno za svrhu radi koje se
prikupljaju. Osobne podatke pod A čuvamo u skladu s odredbama o rokovima čuvanja arhivske
građe. Dodatne osobne podatke prikupljene temeljem privole obrađujemo do opoziva privole.

U svakom trenutku imate pravo: na pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih
podataka, ili ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka, pravo na ulaganje prigovora na obradu
osobnih podataka, pravo na povlačenje privole u svakom trenutku što ne utječe na zakonitost
obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego je ona povučena, pravo na podnošenje prigovora
nadzornom tijelu, imate pravo na prenosivost podataka, ne primjenjujemo automatizirani sustav
donošenja odluke, sve shodno odredbama Opće uredbe EU 2016/679 i nacionalnog
zakonodavstva.

Glede svih upita oko zaštite Vaših Uredbom zajamčenih prava, potrebnih obrazaca zahtjeva i drugog
možete kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka društvo Lunasan d.o.o. izravno ili putem
slijedećih kontakt podataka:

Voditelj obrade: LUNASAN d.o.o.
Adresa: Gaboška 10, Zagreb
E-mail: info@lunasan.hr
Telefon: 01/38-61-174